Zájmové činnosti

Zájmové činnosti v MŠ 

 

Plavání / 1.450Kč pololetí

- Rozvoj pohybových dovedností, získání zkušenosti s plaváním, nabytí sebevědomí a schopnosti uvědomování si vlastního já a vlastních možností. 

- Lekce probíhá pod vedením instruktorky Terezky. 

- Aktivita vhodná pro děti od tří let. Možnost docházky před dosažením věku dle možností a schopností dítěte. 

- Pondelí 15.00 - 16.00 v bazénu YMCA ( 2. patra po schodech dolů ze školky) 

 

Tělocvična 

- Rozvoj pohybových dovedností v tělocvičně YMCA pod vedením zkušené instruktorky Věrky. 

- Dítě získává základní dovednosti v obratnosti, lásku k pohybu a setkává se s vlastním já, které postupně poznává

- Úterý 9.30 - 11.00 ve Velké tělocvičně YMCA ( tři schody ze školky) 

 

Keramika

- Rozvoj jemné motoriky, estetického cítětí i vkusu. 

- Keramika je vhodnou formou k prožitku vlastního cítění pro všechny věkové skupiny 

- Úterý 15.30 - 16.30 ( ve třídě školky) 

 

Logopedie

- Probíhá pod vedení zkušené klinické logopedky pí. Šimákové, po domluvě možná individuální spolupráce s jednotlivci. Více informací naleznete na webových stránkách: http://www.terapie-aft.cz/

- Vhodné pro děti od tří let 

- Čtvrtek 10.00 - 10.30 ( ve třídě školky)

 

Sauna

- vhodné pro děti od 2 let věku, dle aktuální situace 

- saunování se neúčastní děti s plenami 

- Středa 10.00 - 11.30 ( v prostorech SC YMCA) 

 

Dobrovolníci v MŠ aneb angličtina hrou

- Pro dítě nejvhodnější způsob výuky cizího jazyka. Aktivní naslouchání, okamžité použití při hře ve známém prostředí. 

- Dobrovolníci-  studenti z USA dochází do MŠ několikrát týdně a tráví s námi volný či řízený čas. 

- Během všedních dnů dle možností dobrovolníka