Provoz

 

Provoz školky je od 8.00 - 17.00 hod

 

Organizace dne:

Průběh dne:

8.00 – 8:45

Příchod do školky, komunikace s rodiči, volné hry, ranní cvičení a aktivity

9.00 – 9.30

Komunikační kroužek, pohybové říkanky, zpěv, English songs, Circle Time

9.30 – 10.00

Svačinka

10.00 – 12.00

Pobyt venku / v tělocvičně

Plavání / Kroužek

Canisterapie / tvořivé aktivity

11.45 - 12.15

Oběd

12.15 – 13.00

Hygiena, odchod dětí, příprava na odpolední klid

13.00 – 15:00

Spánek či tiché aktivity, svačinka

15.30 – 16.30

Pobyt venku/v tělocvičně

Tvořivý svět

Kroužek

16.30 – 17.00

Komunikativní a volné hry, kontakt s rodiči, odchod dětí

   

 

  • Režim dne je přizpůsobován ročnímu období, aktuálnímu dění ve třídě s ohledem na konkrétní potřeby dětí.
  • Vytváříme dětem podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti. Děti mají možnost účastnit se společných činností v různě velkých skupinách, ale také uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se.
  • Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby byly děti podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování, mají možnost pracovat svým tempem.
  • Snažíme se o vyváženost spontánních a řízených činností v denním programu.

Obědy zajišťujeme ve spolupráci s firmou BIONEA www.bionea.cz

 

Co si děti nosí do školky?

 

  • věci na převlečení
  • přezůvky ( sportovní, vhodné i do tělocvičny)
  • věci na spaní (deka, polštářek a pyžamko)
  • tričko na výtvarné činnosti
  • zubní kartáček, pasta
  • Vše pokud možno řádně podepsané. Děkujeme!

 

Onemocnění dítěte:
V době nemoci dítěte delší jak 5 pracovních dní, bude dítěti umožněno si dny absence nahradit. V případě, kdy absenci nahradit nelze, bude sleva školného na další období řešena individuálně. Nepřítomnost dítěte je nutno nahlásit telefonicky, SMS nebo osobně nejpozději do 14:00 hodin předchozího dne. Děkujeme za spolupráci a pochopení!